7.6.19
μπαμπά και αγάπη μου
πιείτε
η πορεία πλάι μου
θέλει εκτός
από συμμάχους
και πολύ
ποτό
είμαι ένα μικρό
μα εύστοχο φάλκον
κατεβαίνω την πλαγιά
με προορισμό τα κεφάλια σας