14.9.17
Στέκομαι μπροστά σ´ ένα θαύμα

Η ρωμαϊκή αγορά
Ένα τεράστιο χάπι
σαν πόδι
Η νέα μεταγραφή του Άρη χαϊδεύει
τρυφερά το χέρι μου και λέει

Θα σου πάρω το σπίτι
Σπίτι δε θα ´χεις να κρυφτείς
Σπίτι δε θα ´χεις