5.8.17
Χαιρετίζει ο άνθρωπος και λέει

Σε θυμάμαι, ήσουν πλάι μου
τα τελευταία δώδεκα χρόνια
Υπηρετήσαμε τον ίδιο σκοπό
και χτυπήσαμε
το άδικο που απεδείχθη ακριβοδίκαιο
Αγαπηθήκαμε
αφού πορευθήκαμε ανειλικρινώς
Τα παιδιά ας κάνουν ό,τι διδαχθήκανε
και το σπίτι
ας ξαναπέσει
Είναι ώρα να πηγαίνω