4.8.17
Μιχάλη
Ο καιρός μόνο είναι γρήγορος
Η Παναγία δεν έκανε τη δουλειά της
Αφού δεν ήταν δική της υπόθεση
Εγώ πήγα εκεί που πρότεινες
Η Θεσσαλονίκη
Έφτασε πριν από μένα
Στο τηλέφωνο μού είχες πει
Πως θα δρούσε άμεσα
Στα αιτήματά μας
Μα εγώ η αλήθεια τελικά είναι
Πως δεν πήγα
Δεν έχω κουνηθεί από τη θέση μου συγγνώμη
Κλείνω θα σε δω το βράδυ
Στης Πλάτωνος το αχειροποίητο
Υπόγειο