21.6.17
βασίλη
άργησες
κι έτσι σιδέρωσα το πουκάμισό σου εγώ
βαλ' το να φύγουμε
δεν υπάρχει
άλλη επιλογή
απ' το να έρθεις μαζί μου
άλλωστε πρόκειται για μια γιορτή
άνευ σημασίας
και προηγουμένου
θα περάσουμε να πάρουμε
και τη μητέρα μου