22.6.17
αυτό το μέρος
κρατά μια δεκαετία
ας γιορτάσουμε
τη στέγη
τον καιρό της νιότης
τη μοναδική τωρινή κατάσταση
την ποίηση
και το παρερχόμενο
σας ομιλεί ο ανιάρης
δέκα ετών
η συνέχεια
είναι μια είσοδος στην εφηβία
και ένα προοίμιο του αγαπητού μέλλοντος
που αδημονώ να μην έρθει
ας γιορτάσουμε
αναγνώστες των παθών
πιστοί
προσέλθετε