3.4.17
είπανε να παίξουνε
κρυφτό
εσείς και όλοι
θα τα φυλάτε είπε εκείνη
ύστερα πήγε κρύφτηκε καλά
ψάξανε
μα δεν τη βρήκαν
πουθενά