6.4.17
είσαι ένα μαύρο μακρύ δάχτυλο
είσαι ένας άνθρωπος που περνάει
δίπλα μου
είσαι μια ψιλή φωνούλα
είσαι το πάπλωμα
και τα φτερά του
η μακρινή μνήμη
το κατακάθι
του κόσμου
είσαι ένα χώμα
είσαι ένας λαιμός
είσαι το παιδικό ψάρι μου
που πήγαινε γύρω γύρω
και πέθανε
είσαι ένας γέρος
που πέθανε
είσαι ο πόνος του
ο δημιουργός
ο Κύριος
ο κρατητής!
κράτα κράτα
ένα χέρι
μια παραθέριση
ένα φωτογραφείο
κράτα ένα πλοιάριο κρατητή
κράτα ένα στολίδι
κράτα μια εξήγηση
κρατητή
είσαι το χώμα