3.4.17
-τι σκέφτεται μια αμοιβάδα;
-το κύτταρό της!
 το κύτταρό της!