6.4.17
Θα αναδυθώ
Εκ της λάσπης
Όπου κολυμπώ
Στην προκειμένη
Και δίχως καθυστέρηση
Θα ανυψωθώ
Εις τους μαύρους ουρανούς