6.4.17
ποιος νοιάζεται
αν μπήκε μέσα του ο διάβολος
εγώ πηγαίνω σην Αθήνα
ποιος νοιάζεται αν όλα καίγονται
και γίνονται κόκκινα
από τη μαύρη φωτιά
εγώ πηγαίνω προς την Αθήνα
ποιος νοιάζεται αν κάποιες κυρίες
σφουγγαρίζουν φρέσκο
αίμα του πατώματος
ποιον νοιάζει αν τα ζώα
καταστρέφονται
αν εξαφανίζονται τα είδη
αν κανείς πια δεν μπορεί
να βρει τη νάρκη του χειμώνα
εγώ
οδηγώ προς την Αθήνα
ποιος νοιάζεται για τις μανάδες
τους πόνους
τη συμφορά και το γήρας
εγώ οδηγώ το αμάξι μου
προς την Αθήνα
οι περιοχές μπερδευτήκανε και οι δρόμοι
φλέγονται
δε θυμάμαι αν υπάρχει ο χορός
η μαθητεία
ο φόβος του μέλλοντος
ποιος νοιάζεται για την
ερχόμενη νύχτα
εγώ πηγαίνω στην Αθήνα