6.4.17
αυτή η σύγκρουση
προμηνύει το παιδί
θλιμμένο λάθος που ήρθε
στο σπίτι
και το έχτισε
ένα μικρό παιδάκι
που σπάει το ποδήλατο
ένα καλό παιδάκι
που φτύνει
το παιδί μου η Άννα
το μωρό μου
γεννιέται από μία μασχάλη
ο κόσμος είναι ανάποδος λέει
μαμά θα φύγω πίσω
εμπρός παλικάρι μου
γίνε τρανό
ξεπέρασέ με
εχθρέ της νεότητος
γεννήθηκες
λάθος