20.4.17
Η πόλη που μου ανήκει
λέγεται Αθήνα
κλαίνε τα δέντρα