17.3.17
την έψαχνε μέρες
ο σκληρός άνθρωπος
κάποιος
του είπε
πως εγώ είχα φροντίσει για
όλα
κι έτσι
πέρασε και δε με βρήκε
μόνο του είπαν
πως παραλίγο να ήταν ακόμα εδώ
μεγάλη και τρανή
μα έφυγε μέσα
απ' τα χέρια μου