1.2.17
η οριστική λύση
δεν είναι οι παράλληλοι βίοι
η αντιμετώπιση αντιθέτως!
θα λογαριαστούμε
πρέπει να πει κανείς
θα σε διαλύσω
και κατόπιν
θα αυτοκτονήσω
αν ήσουν κάποιος σημαντικός νέος
ή
θα γιορτάσω
την εξαιρετική μου πορεία
αν ήσουν ξέρεις τι!
αφού πρώτα
και στις δύο
πάσχουσες περιπτώσεις
ακούσω λίγη μουσική