6.2.17
δεν είναι δυνατό ούτε
ν' ακούσω τη φωνή μου
κάποιος ήρθε;
τι;
το τέλος;
είναι αδύνατο να
ακούσω από τόσο
μακριά