5.2.17
από αύριο
επιστρέφω
στη δουλειά μου
για να τους πω
ότι παραιτούμαι!
ναι, παραιτούμαι!
από μεθαύριο
επιστρέφω στη δουλειά μου
για να τους πω
πάρτε με πίσω!
όχι, πάρτε με πίσω!
δεν έχω να πληρώσω
το νοίκι