5.2.17
παίζουν με τη φωτιά
τα παιδάκια
κι οι ανόητοι
ακουμπώντας την κυρία
που καίει