1.2.17
ένα τσιγαράκι
τι ψυχή έχει
σε μια όχθη
μιας λίμνης
μιας πόλης
καθιστός
αθάνατα τα πουλιά
γύρω
εσύ απλός περαστικός
και η κοινή μας
σκέψη
πέρασε απέναντι
και πέρασε τα σύνορα
και ταξιδεύει
πέρα