5.2.17
ένα βιβλίο
που γράφτηκε
στα βαυαρέζικα ύψη
μπορεί να σου προκαλέσει
έναν καταπληκτικό
ίλιγγο
πάνω κάτω το κεφάλι σου
κι ένα ποίημα
που γράφτηκε στο πόδι
μπορεί να σε κουνήσει
πάνω κάτω πάνω κάτω
χοπαλάκια
κι ένα τραγούδι
που γράφτηκε σ' ένα καράβι
αν το ακούσεις
φυσάει και
σε πηγαίνει
πάνω
κάτω
και
ένα ποτό
όπου κι αν το πιεις
τα ίδια