5.2.17
φόραγαν φούστες μακριές
τόσο που τις πάταγαν
αναμεταξύ τους
κι έπεφταν
κι αυτοί είχαν γένια
πολύ παλιά και μακριά συνάμα
τόσο μακριά
που πατάγαν ο ένας
τα γένια του άλλου
κι έπεφταν
κι έτσι στον δεύτερο όροφο
τις κυριακές
γινόταν
ένα όργιο