4.1.17
ένα παχύ στρώμα
ένα παχύ στρώμα αέρα
ένα παχύ στρώμα φύλλα
ένα παχύ στρώμα χιόνι
ένα παχύ στρώμα κορμί
ένα παχύ στρώμα καναρινάκι
ένα παχύ στρώμα στρώμα
ένα πολύ παχύ