24.1.17
-Καθίκι
  πάτησες επί πτωμάτων!
-Εδώ πρέπει να με αφήσεις
  να πω
  ότι ήταν ήδη νεκρά
  και στρωμένα