18.1.17
Τα αισθήματά μου
για 'σένα
ήταν μεγάλα
σαν μια ντουλάπα
ή ένα
κήτος
Τώρα χάθηκαν
ως ένα
είδος υπό εξαφάνιση
που θα αρνιόταν
τη σπανιότητα βέβαια
αν ήταν αυτό
δυνατό
Αδύνατον! είπαν
Είναι αναμφίβολα κάτι το μοναδικό
κι έπειτα εκείνο
εξηφανίσθη