4.1.17
το ρολόι που κοιμάμαι
τακ το παλιό μου ποδήλατο
τακ και ενας
το ρολόι μετρημένα λεφτά
ο ύπνος
δεν ήρθε