4.1.17
εδώ πήγανε κάποιοι
μπαμ
σηκώθηκα και κοίταξα
ένα κράτος και μια αυλή κι ο δρόμος
πού γυρνάω;
από μέσα είδα τον δρόμο
και η πρώτη του μήνα
μπαμ
μπαμ
τα φώτα φέγγουν και σπαν
ταραχή τα φυτά και τα χιόνια σπαν
μέσα εσύ
πώς διαχέεται η στιγμή και το φως
ταράχτηκα
πού παν πού παν πού με παν
τρέχει το βράδυ προς τα κάτω
κι η μέρα τρέχει προς τα κάτω
και τι θα 'ρθει τι θα 'ρθει
μπαμ τρελά βεγγαλικά μου
παύσατε!
ο φόβος