30.12.16
Κυρία μου
-είπε ο Κύριος-
είσθε αυτό που ψάχναμε.
Απ'τα κατάβαθα της τίμιας
καρδιάς μας
σας ζητούμε να μας συνοδεύσετε
ταπεινά
στον δρόμο προς τη μέριμνα
των ποιημένων σας τέκνων.
Ακολουθείστε μας παρακαλώ.
Από εδώ παρακαλώ πολύ.
Δεν υπάρχει τίποτα
να προσέξετε.
Αφεθείτε Κυρία μου
εσείς
και οι λέξεις σας στα γλυκά μας χέρια.
Οι σκέψεις σας είναι τώρα ασφαλείς.