26.3.15
το γράμμα σου θα παραβάλω
(λάβω)
μέσα του φωτογραφίες μου εγώ
(σου)
δείχνω (βήχω) ή μιλώ
κοιτάζω, αποχαιρετώ
έχετε γειά αγαπημένοι
σας ξεχνώ
(δεν)