26.11.09
 Η αληθινή μου ανειλικρίνια συγκινεί.Το εγώ κερδίζει εντός κι εκτός. Κι αντί να μου καθρεφτιστείς, ανθίζεις προς τη μεριά του ήλιου. Δεν είμαι εκεί παρά τις φακίδες.