8.3.17
Ο μπαμπάς έσκασε το μπαλόνι.
Το μπαλόνι μου το έδωσε ο πωλητής.
Ο πωλητής είχε πολύ μεγάλο άγχος.
Το άγχος είναι μέσα μου.
Μέσα μου κάθεται μια ωραία τραμπάλα.
Η τραμπάλα δεν είχε για όλους ενδιαφέρον.
Το ενδιαφέρον είναι πως κάποιος από εμάς ψεύδεται.
Το ψεύδος είναι κάτι το παράλογο μόνο όταν απευθύνεται στον ίδιο τον ψεύτη εκ βαθέος του εαυτού του.
Ο ψεύτης θα βρεθεί. Ο εαυτός του όχι.
Βρέθηκαν τις προάλλες κάποια έρημα βιβλία.
Η έρημος,τα βιβλία του, όπως κι η πρωτεύουσα ήταν πια πολύ μακριά από την Πλατεία Δικαστηρίων.
Η Πλατεία Δικαστηρίων ήταν και το δικό μου σπίτι.
Το σπίτι μου ήταν η δική μου Πλατεία Δικαστηρίων.
Η Πλατεία Δικαστηρίων ήταν το σπίτι μου.
Το σπίτι μου αυτήν εδώ τη στιγμή είναι η Πλατεία Δικαστηρίων.
Η Πλατεία αυτή είναι το σπίτι μου.
Η Πλατεία αυτή είναι το σπίτι μου.