3.2.17
ο άντρας μου κοιμάται
και αυτό είναι το λογικό
ο άντρας μου κοιμάται
κι εγώ δεν είπα το αντίθετο
ο άντρας μου κοιμάται
και τα μαλλιά του απ'το κεφάλι του πετάν
ο άντρας μου κοιμάται και τα μαλλιά μου
απ'το κεφάλι του πετάν πετάν
ο άντρας μου κοιμάται
κι εγώ όχι