2.2.17
πότε τρίβει ο ένας τον άλλον;
πότε του δίνει ένα χαρτομάντιλο για τον ίδιο
ή μια σακούλα για τα περιττώματα του σκύλου του;
πότε χαρίζεται ένα κουτί
και πότε αυτό είναι γεμάτο;
πότε πρέπει να πληρώσεις και να φύγεις;
πότε γίνεται ένα φοβερό λάθος;
ποιος το 'πε;
πότε ήρθατε και πότε θα φύγετε;
(σας παρακαλώ να φύγετε σύντομα)
πότε γίνεται το πολύ κακό;
πότε η εφεύρεση σε έκανε να νιώσεις άσχημα;
πότε ποδοπατείται κανείς;
πότε ένα τέλος δε φαίνεται να έρχεται;
πότε ακολουθείται κατά γράμμα ένα πλάνο;
πότε είναι μονοπλάνο και πάει;
πότε ξέρει;
πότε ξέρει;
πότε η θάλασσα είναι μια λύση; 
πότε είναι μια καλή στιγμή κανείς να μιλήσει;
πότε συνέβη είπες αυτό;