21.5.16
το ψάρι
ξάπλωσε στο πλάι
σαν μωρό
καθώς το έβγαζα απ´το
νερό δεν αντιστάθηκε
στο κυνήγι του διχτυού
ούτε σπαρτάρησε εισπνέοντας τον καθαρό αέρα
ξάπλωσε
στο πλάι στωικά
ώσπου να μπει στη μαύρη σακούλα
τρύπια τόσο
όσο να βιαστώ
στο δρόμο το νερό
χανότανε
το ψάρι ερχότανε μαζί μου