6.1.16
μιχάλη!
μιχάλη μου!
τρώω
μόνη
μόνος
οδηγάς στην εθνική