4.12.15
μ´ αρεσει να πηγαινω
στην αθήνα
πού
και πού
στο τραίνο
σταυρόλεξα
νέοι
εγώ
φέρνω πράγματα
δικά μου ή
δώρα
αυτοί
κοιτάν έξω
εγώ κοιτάζω
αυτους
που κοιτάν
έξω
τα δέντρα περνάν